Wednesday, March 22, 2023
|
ኤርትራዊ-ሽወዳናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ደሚቑ
FOOTBALL/SOCCER SPORTS UPDATES ስፖርተኛታት ኤርትራ

ኤርትራዊ-ሽወዳናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ደሚቑ

ኤርትራዊ- ሽወዳናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ፡ ማልያ ኒውካስል ወድዩ ንፈለማ ግዜ ኣንጻር ሊቨርፑል ኣብ ዝገበሮ ናይ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ጸወታ ብዘርኣዮ ብሉጽ ጸወታ፡ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለም ኮይኑ። ኣሌክሳንደር ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ክብረወሰን መስርሕ ምስግጋር ኒውካስል…